6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulu Hakkinda Kanun'un ilgili hükümler çerçevesinde adlarina tanzim olunan odeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamalari nedeniyle teblig edilemeyen mukelleflerimize ilişkin liste 213 sayili Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri ve 7201 sayili Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi geregince ”Bakırkö Belediye Başkanlig;i, Mali Hizmetler Miüdurlüğü mukellefierine ait olup, yukarida adi soyadi ve unvani yazili gerçek ve tuzel kişiler adina salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan odeme emirleri  bilinen  adreslerinden  bulunamamalari nedeniyle tebli    edilemediğinden  213 sayili Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarinca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakirköy Belediye Başkanligi, Mali Hizmetler Miüdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmalari veya taahhutlu mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine sure ile kayitli resmi teblig yapilacagi, bir ayin sonunda muracaatta bulunmayan veya açik adresini bildirmeyenler haklnnda işbu ilanin neşri tarihinden itibaren bir ayin sonunda tebli yapilmiş sayilacağı ilan olunur.“ 

Ödeme Emri İlan Listesi İçin Tıklayınız.