İmar Müdürlüğümüz İstanbul valiliğinin 78411129-50-E.83441 Sayılı yazısı

İlan metni için tıklayınız.