BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTIKASI 

 

Bilgi Çağının Gerekliliklerine İnanan Bakırköy Belediyesi;

 

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarına uygun olarak, bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

 

  • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirip risk yönetimi süreçlerini uygulamayı,

 

  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,

 

  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

 

  • Bilgi güvenliği ile ilgili kanunları uygulamayı, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamayı,

 

  • Kurumun güvenilirliğini, itibarını koruyup geliştirmeyi,

 

  • Bilgi güvenliğini etkin bir biçimde yönetip denetleyerek, doğabilecek olumsuzlukları asgariye indirmeyi,

 

  • Bilgi güvenliği tehditlerini ortadan kaldırmayı veya etkisini azaltıp, iş ve hizmet sürekliliğini sağlamayı,

 

taahhüt eder.