Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu görevlileri etik sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafindan hazırlanan Hizmet içi eğitim programlarına etik konularının da dahil edilmesine karar verilmiştir.

http://www.bakirkoy.bel.tr/kararlar