Tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Ümraniye Sokak üzerinde bulunan Salı Semt Pazarının kurulduğu 4500 m2 lik alanının, pazarın kurulduğu gün dışında araç park yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.

 

1- Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 2.500,00 TL'dir.

2- Taşınmazın kiralama süresi 3 (üç) yıldır.

3-İhale 11.07.2017 tarihinde Salı günü saat 11.00'de Belediye Encümenince Encümen Salonunda yapılacaktır.

4- Evrakın son teslim tarihi 10.07.2017 Pazartesi günü saat 16.30'da sona erecektir.

5- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içinde bedelsiz görülebilecektir.

6- Şartname bedeli 500,00 TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli mükabili temin edilecektir. İhaleye girebilmek için şartname satın almak zorunludur.

7- Geçici teminat miktarı 3 yıllık muhammen kira beledinin % 3'üdür.