Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil caddesi 90 ada 29 Parselde Bulunan  3068,82 m2  29 Yıl irtifakı hakkı tesis edilerek Tarık Akan KültürüMerkezinin Yapım ve işletmesi 2886 sayılı Devlet Kanununun 45. Maddesine (AçıkTeklif Usulü)göre İhale yapılacaktır.

http://ihalemetni