Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, aşağıda linki bulunan listede adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VergiUsul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

Ödeme Emri Gazete İlan Raporu