İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2019 yılında açılacak olan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarına katılacak personel listeleri;

 

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personel Bilgileri

1- Irgat EREN

2- Ferhat Ferahi ÇELİK

3- Şaban PAZAR

4- Rıdvan ÇETİN

5- Nejla SİLLER

 

2019 Yılı Ünvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personel Bilgileri

1- Bayram BUDAK

2- Murat DOĞAN

3- Ersen HAKVERDİ

 

Not:İşbu listeler Valilik ve Bakanlıkça yeniden değerlendirilecektir.