7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili Duyuru

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda;

I. Belediyelerce Takip Edilen Alacaklardan;

 • 213 sayılı Kanun kapsamına (vergi, resim, harç vs.) giren alacakları,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamına giren alacakları,
 • Belediyelerin ücret alacakları,
 • Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücreti alacakları,
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları,
 • Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama (kaynak sularının kira bedeli dâhil) işlemlerinden kaynaklanan alacakları.

 

II. Belediyelerin, Bağlı Kuruluşlarının ve Şirketlerinin Kamuya Olan Borçlarından;

 • Vergi dairelerine olan vergi, stopaj vs. ile bunlara ilişkin fer’i borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve fer’i borçları
 • Kamu kurumunca uygulanan idari para cezaları,
 • İl özel idaresi ve YİKOB’a olan Taşınmaz Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Katkı Payı,
 • Kalkınma ajanslarına olan pay tahsisi borcu,
 • DSİ’ye olan içme, kullanma ve endüstri su teminine ilişkin borçları,
 • Bu Kanun kapsamındaki diğer borçları,

Yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.Bu e-posta mesajı kişiye özel olup, gizli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer bu e-posta mesajı size yanlışlıkla ulaşmışsa, içeriğini hiçbir şekilde kullanmayınız ve e-postayı siliniz. Bakırköy Belediye Başkanlığı bu e-posta mesajının içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez. Gerektiğinde tüm mesaj gönderimleri Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından denetlenebilir.