Bilindiği üzere İstanbul ilinde film çekimleri 15.10.2019 tarih ve 30919 Sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar" hakkında Yönetmeliğin 10. ve I l . Maddesi gereğince verilmektedir.

Film çekimleriyle ilgili olarak Valiliğimize çok sayıda şikayet gelmektedir. Şikayetler genel olarak; film şirketlerinin sokak trafiğini aksatacak şekilde çekim ekipmanlarını ve araçlarını sokak içine gelişigüzel bıraktıkları, gece geç saatlere kadar çekimler esnasında görevlilerin çok gürültülü çalıştıkları, yükses sesle konuştukları ve çevre sakinlerini rahatsız ettikleri yönündedir.

Bu nedenle çekimler esnasında: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik düzeninin bozulmaması ve trafik güvenliğinin aksatılmaması, sokakların çekim esnasında geçici olarak trafiğe kapatılması gerektiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan (UKOME) ayrı bir izin alınması, 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre çevrenin rahatsız edilmemesi ve 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkartılan çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği de vatandaşların rahatsız edilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca Askeri Bölgelerde, ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır. Boğaz Köprülerinde yapılacak her türlü çekim için, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları l . Bölge Müdürlüğülnden ayrıca izin alınması gerekmektedir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarmı Koruma Kanunu kapsamına giren mekanlarda, önceden bağlı Müze MüdürlüğWne bilgi verşlmeden film çekimi yapmak yasaktır.

Özel Çevre Koruma bölgelerinde yapılacak film çekimleri için İstanbul Özel Çevre Koruma MüdürlüğWnden izin alınmalıdır.

Ticari amaçlı uçuşlar ve ticari faaliyetler dışında drone çekimleri yapmak isteyenler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Araçları Sistemleri Talimatı (STH-İHA) 17.

Maddesinde yer alan bütün şartlara uymakla yükümlüdür. Drone çekimi yapmak isteyenler, Valiliğimiz genel talimatları gereği, İlçe Kaymakamlıklarından izin almakla yükümlüdürler. Ancak bu izni aldıktan sonra, drone çekimleri yapabilmektedirler.

Yapılacak her türlü çekimde; giydirme polis aracı oluşturulması, polis kıyafeti, kimliği, amblem ve işaretlerinin kullanılması için İl Emniyet Müdürlüğünden izin alınması gerekmekte olup, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nezninde Valilik Makamı'ndan alınan izinden sonra, film çekilecek mekanla ilgili olarak ,özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan da izin alınması gerekmektedir.