Hazine ve Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı da 2019 yılına ait yıllık beyannamenin verilmeye devam edildiği 1 Mart - 30 Nisan/2020 dönemine ilişkin olarak, 13.03.2020 tarihinde yayınladığı Duyuru ile mükelleflerin vergi dairesine gitmeden internet ortamında beyanname verme ve diğer elektronik hizmetlerden ,hazır beyan sisteminden yararlanmanız adına yayınladıkları link aşağıda vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur