BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÇIRPICI MEVKİİ YENİ PAZAR TAHSİSİ BAŞVURU İLANI VE İDARİ VE TEKNİK ŞARTLAR

                        Başvuru Süresi 11.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.


             Bakırköy Çırpıcı mevkiinde Perşembe günleri kurulacak olan semt pazarındaki satış yerleri (Pazar tahtaları), 03.01.2022 tarihli ve 01 sayılı Bakırköy belediyesi meclis kararı ile onaylanan Protokol gereği ve 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen madde 4 / l bendi ve diğer hükümler esas alınarak, yeni yapılan Osmaniye (çırpıcı)Pazar alanı krokisinin 17.05.2022 tarih 593 sayılı Encümen Kararı ile onaylanması ile,Yönetmeliğe uygun olan isteklilere  tahsis yolu ile verilecek olup, tahsisle ilgili hususlar aşağıda düzenlenmiştir.

Yeni Pazar yerinde 1 adet satış yeri en çok 7 tahta (10,5 mt boy, 3 mt en) alanı ifade eder.

1- Bakırköy Çırpıcı mevkiindeki yeni yapılan modern Pazar alanında mevcut pazarcılar yerleştirildikten sonra, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen madde 4 / l bendince yeni tahsis talepleri için Perşembe günleri kurulacak pazarda  tahsis edilecek tahta sayısı 2.837 adet ‘tir

Perşembe günü kurulacak Pazar alanının en az %20 si üreticiler için ayrılacaktır.

Ayrılan yerler için yeterli üretici talebi olmaması halinde bu yerler de Pazarcı esnafına tahsis edilecektir. Kura çekimi uygunluk durumuna göre iş nevilerine göre yapılabilir.

 

A- Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2013-28706)

(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

c) Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

        (2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.

(4) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.  

 

Tahsis işlemi yapılan tüm esnafların Ticari Faaliyetten men edilmiş olduklarına dair bir tespit durumunda İdarece derhal Belgeleri iptal edilir.

 

          B- Yukarıda sayılanlar dışında Tahsis İşlemi için, başvuru sırasında ayrıca istenecek evraklar

a) Aşağıda bulunan doldurulmuş Müracaat Formu

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) İkametgâhını gösterir belge (e-devletten alınabilir)

d) İş bu ilanın taleplilerce her sayfasının imzalanarak müracaat sırasında sunulması (tüm şartları kabul ettiğine dair belge yerine geçecektir)

e) Pazar esnafının (varsa) yanında çalıştıracağı personelin sigorta dökümü, fotoğraf ve kimlik örneği

f) Belediyeye ait borcu bulunmadığına dair belge

g) Başvuruda bulunan taleplinin işinin türünün ne olduğuna dair NACE kodunun işlenmiş olduğu vergi levhası, veya ürün çeşidi farklı nace kodlarına ait ise vergi dairesinden nace kodlarını gösterir belge

ı)Başka Pazar yeri olmadığına dair imzalı dilekçesi.(Ekte) Yeni Pazar esnaflarının taleplerinin tahta sayısından az olması durumunda ise eski Pazar esnaflarının talepleri de (Ekli dilekçe doldurulacak) kuraya tabi olacaktır

i)Pazarcılar Odası ile Belediyemiz arasında yapılan Protokol Geregı, İnsaat Katılım Payını Ödediklerine dair Banka Dekontu ve İnşaat Firması İle Yapmış oldukları Sözleşme nüshası

j)Belediye ile feragat etmediği davası bulunmamak veya devam eden davası olmamak.

 

2) Başvurular 30/05/2022 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayıp,  10/06/2022 Cuma günü saat 16:30’da sona erecektir. Başvurular Bakırköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü  - Zuhuratbaba Mah, Şükran Çiftliği sok, No:1  adresine yapılacaktır.

 

3) Müracaat sayısı tahsis edilecek olan Pazar tahta sayısından fazla olması durumunda  İdarece belirlenecek gün ve saatte (web sayfamızda bildirilecektir) noter huzurunda kura çekilerek asil ve yedek pazar esnafları belirlenecektir. Yedek sayısı talep alınan Pazar tahtası sayısının %10’u kadar olacaktır.

 

 

Pazar Esnafının dikkat etmesi gereken önemli hususlar;

            Yönetmeliğe uygun kurulamayan yapılamayan ve sonradan düzeltilmesi mümkün olamamış tüm iş ve işlemler bu yeni Pazar alanı tahsisi ile birlikte Milad kabul edilerek, yapılması istenecek devirlerde eski pazarcının çok sayıda tahtası olsa dahi sadece devir almak isteyen esnafa en fazla 2 satış yeri devir işlemi yapılacaktır. Yönetmelikteki süreler geçerli olmak kaydı ile mirasçılara devrolan tahtaları, mirasçıların devretmek istemeleri halinde aynı kişiye sadece 2 satış yeri devredebilirler. 

Tahta yolu ile satışta Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen madde 4 / l bendi ile verilen Tahsis işleminde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir. Aynı pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.

Satış yerleri yeni yapılan alanın adının Kapalı Pazar yeri olarak geçmesine rağmen satış araç/alanlarının semt pazarlarında kullanılan “Pazar tahtası yolu ile satış”ında kullanılan tahtalar ile aynı usuldür, İdarece yapılan Pazar esnafına tahsis edilmiş hakları, Pazar yerleri Yönetmeliğinde bulunan Faaliyetten men işlemlerinin Pazar esnafı tarafından dikkat edilmemesi halinde Belgesi iptal edilecektir.

 Pazar yeri tahsis edilmiş tüm Pazar esnafı Almış olduğu belgeyi takip eden her yıl Nisan ayı sonuna kadar Belediye Mali Hizmetler müdürlüğünden Vizeletmek zorundadır,Vizeletilmediği takdire Esnafın Pazar tahtalarını kullanmak istemediği/bıraktığı anlamı taşıyacak olduğundan idarece Belgesi iptal edilecektir)

İlana başvuran Pazar esnafı katılımcıları/Taleplileri tüm bu Şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

Detaylı bilgi için tel: 212 4149777 – Dahili 2082 - 2065 - 2094

                                  BAŞVURU FORMUNA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

                           https://www.bakirkoy.bel.tr/files_upload/mudurluk/1653651873.pdf

 

                                                                                                                 BAKIRKÖY BELEDİYESİ

 

BASVURU FORMU

 

 

                                                       BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

 

       Çırpıcı Mevkii’nde Perşembe günleri kurulacak olan SEMT / ÜRETİCİ Pazar yerinizde, tarafıma  Tür1 ………......tahtalık ve Tür2 …………… tahtalık 2 adet    (Her yıl Belediyeden vizeletmek şartı ile Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen madde 4 / l bendi)tahsis/ kullanım hakkı verilmesini talep etmekteyim.

       Aşağıda bildirdiğim hususların doğru olduğunu ve son bir yıl içinde hakkımda tahsis iptali /kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğini beyan eder, aksi halde her türlü tedbirin ve cezai müeyyidenin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt ederim.

Gereği arz olunur .  ………/……/ 2022                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ad – Soyad

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İmza

İletişim Telefon No:

T.C. Kimlik No :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:

İştigal Konusu:   

   İŞTİGAL KONUNUZUN YANINA TALEP ETTİĞİNİZ TAHTA ADEDİNİ YAZINIZ

Üretici/Çiftçi iseniz  Bu alanı işaretleyiniz ve  iştigal Konunuzu yazınız

Tahta yolu ile satış yapanlar, aşağıdaki alanları dikkatlice işaretleyiniz.

Yaş Sebze/meyve :

Şarküteri

Deniz ürünleri (çiğ)

Kuru Yemiş

Tekstil/Tuhafiye

Halı/Kilim

İmitasyon/Takı

Ayakkabı/Çanta

Kozmetik

Hırdavat

Elektrikli/Elektriksiz Pratik ev Eşyası

Mutfak Eşyası

Çiçek/Bitki

Pişmiş olarak sunulan Çay/Kahve/Gözleme/Sandviç/Döner/Balık v.b

Ekler:Esnaf ve sanatkarlar odasına / Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tutulan İlgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir Belge.

3 adet vesikalık Fotoğraf

 (Tür 1 ve 2 ürün çeşidi ayrı olan esnaflarda kullanılmak üzere belirtilmiştir)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                             

 

 

                                                                                BAKIRKÖY BELEDİYESİNE

 

            Yeni Pazar esnafıyım, Bakırköy ilçe sınırlarında başka bir Pazar tahtam bulunmadığını beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                  Ad – Soyad

                                                                      

                                                                                                                                       İmza

 

 

 

                                                                                     BAKIRKÖY BELEDİYESİNE

 

            Pazar esnafıyım, Yeni verilecek tahtalardan yeni taleplerin yeterli olmadığı durumda talebimin kabulunu  arz ederim.

 

 

                                            Ad – Soyad

                                                İmza