Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü
 BAKIRKÖY DEKLARASYONU

Bakırköy Belediyesi Başkanlığı ve Bakırköy Çocuk Masası, “12 Haziran 2023 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” münasebetiyle, Bakırköy Belediye Başkanlığında yeni  bir “Çalışan Çocuklar Birimi”ni kuracaklarını kamuoyuna duyurdu. 

Bu uygulamanın,Türkiye’de bir ilk olacağı ifade edilen ortak imzalı bu deklarasyonda:

Türkiye’nin, Çocuk işçiliğini kaldırmaya yönelik 1992 ILO/IPEC Sözleşmesini imzalayan ilk altı katılımcı ülkeden biri olduğu. 

4857 sayılı İş Kanunumuzun 71.Maddesine göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının kanunen  yasak olduğu.

Çocuk işçiliğinin, koruyucu ve önleyici mevzuata 
rağmen, yaygın, etkin ve koordineli bir biçimde denetlenemediği.

Günümüze baktığımızda; Ülkemizde çalıştırılan, sayısı 720 bini bulan çocukların yüzde 20,3'ünün 5-14 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğu, İfadeleri yer aldı.(Çocuk İşgücü Araştırması’2019)

Bakırköy Belediyesi Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Bakırköy Çocuk Masası Başkanı Ebrize Çeltikçi, bu deklarasyonla:
BM Çocuk Hakları Sözleşmesinden doğan yükümlülükle, çalışmak zorunda bırakılan yoksul çocuklarımızın bütünsel varlığını ve fiziksel sağlığını riske sokan,“işçi çocuk”  sorununu Bakırköy ilçesinde çözme kararlılığıyla  elimizi taşın altına koyduk. 

Tüm ilgili kurumlar ve ailelerle işbirliği içinde bu sorunları çözümlemek ve çocuklarımızı temel haklarından yoksun bırakmamak için sürdürülebilir yöntemlerle projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. 

Kasım 2023 tarihine kadar Belediyemiz çatısı altında,“Çocuk işçiliğini önleme ve yakından izleme Birimi”ni kuracağız. İlgili kanun ve mevzuatın işleyişini çabuklaştıracak bu Birim, resmî- yerel  kurum ve kuruluşların protokollere dayalı koordinasyonu ile, hızlı biçimde çalışan, iyi bir  çözüm modeli olacaktır.

Temel hedefimiz Bakırköy  Belediyesinin sorumluluk alanında yaşayan hiçbir çocuğun eğitim dışı kalmaması ve ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda bırakılmamasıdır” taahhüdünü deklare etti.