2015 yılında EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ne geçen Belediyemiz, geçmiş dönemlere ait yaklaşık 12.000.000 belge ve 2.000 metre uzunluğundaki İmar projelerinide dijital arşiv taraması yaptırarak sistemimize dahil etmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje sayesinde imza süreçleri hızlanmış ve denetim ve kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir.