KURUMSAL

Birim Yönetmeliği

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen genel veya özel vekâletname uyarınca ve yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. Görev yeri Bakırköy Belediye Başkanlığı'dır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye aleyhine açılan ve belediyemiz tarafından açılan kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, alacak. Tazminat, iş, plan iptali, ecri misil iptali, idari para cezaları iptali davaları ile TCK 184, mühür fekki, suç duyuruları, zimmet, rücu davaları, icra işlemlerini takip eder ve savunur, Belediyenin her türlü kira, ecri misil ve diğer alacaklarını tahsil etmek için işlemler başlatır, Belediye ve diğer kurumlar arasındaki protokolleri hazırlar. Sözlü ve yazılı görüşler vererek diğer Müdürlüklere hukuki açıdan yol gösterici olur. Hukuk İşleri Müdürü Belediye Başkanı tarafından atanır. Hukuk İşleri Müdürünün Avukat olması ve en az 5 yıl fiilen avukatlık yapması gerekir. Ayrıca Hukuk İşleri Müdürü Başkanlık onayıyla encümende görev yapar.

Bilgileriniz ISO-27001:2013 Güvenlik Politikamız Kapsamında Korunmaktadır.
-->